Pogoji uporabe - Zmenki ZmeniSe

Splošni pogoji uporabe storitev SOCAGREEN

 

1. Splošne določbe in definicije pojmov

 

1.1 Splošne določbe

Pogoji uporabe storitev Socagreen (v nadaljevanju: Pogoji) so pogoji poslovanja komunikacijskega sistema Socagreen, ki ga upravlja podjetje 4U d.o.o., Vilharjeva cesta 27, 1000 Ljubljana.

 

Družba je z dnem 29.08.2007 vpisana v poslovni register Okrožnega sodišča v Ljubljani s številko vpisa 14331400. Matična številka 2162741, davčna številka SI10421980.

 

Sistem Socagreen omogoča ponudnikom storitev Socagreen upravljanje komunikacije in vsebin prek SMS, MMS in WAP tehnologij (v nadaljevanju: storitve).

 

Storitve uporabljajte v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve Socagreen in navodili ponudnikov poti (Splošni pogoji uporabe storitev GSM/UMTS omrežja družbe Mobitel, d.d. in Splošnimi pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev družbe Si.mobil d.d.).

 

Splošni pogoji uporabe storitev GSM/UMTS omrežja družbe Mobitel, d.d. in Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev družbe Si.mobil d.d.  se pri uporabi sistema Socagreen uporabljajo smiselno.

 

1.2 Definicije pojmov

Ponudnik storitve je po teh pogojih uporabe 4U d.o.o. s svojimi pogodbenimi partnerji. 4U d.o.o. storitev trži in zanjo v celoti odgovarja.

 

Ponudnika poti za posredovanje SMS sporočil, MMS sporočil in WAP vsebin sta družbi Mobitel d.d. in Si.mobil d.d..

 

Uporabnik storitev Socagreen je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki se strinja s

temi pogoji.

 

SMS sporočilo (Short Message Service) je storitev mobilnega operaterja, ki omogoča izmenjavo kratkih tekstovnih sporočil prek mobilnega omrežja.

 

MMS sporočilo (Multimedia Messaging Service) je storitev mobilnega operaterja, ki prek mobilnega omrežja omogoča izmenjavo sporočil obogatenih z animacijami, besedilom, zvokom in sliko.

 

WAP (Wireless Aplication Protocol) je tehnologija, ki združuje internet in mobilne telekomunikacije. Omogoča povezavo v internet z mobilnim telefonom. Za uporabo WAP strani je potreben mobilni aparat, ki mora biti ustrezno nastavljen in podpira WAP protokol.

 

Vsebine so besedila, besede, črke, slike, zvoki in zvočni efekti, ki jih uporabnik

prejme ali pošlje preko SMS, MMS storitve ali WAP tehnologije.

 

Vsebinski motivi so polifonične in monofonične melodije, zvoki in zvočni efekti, odzivniki, ozadja in ohranjevalniki zaslona, logotipi, razglednice, animacije ter druge slike, različne multimedijske vsebine, java ter ostale igre, programi in aplikacije za mobilne telefone, ki si jih uporabnik naloži v mobilni telefon in se uporabniku zaračunavajo premijsko.

 

Samostojna številka je štirimestna številka na katero uporabnik pošlje SMS sporočilo

z namenom komunikacije s storitvijo ponudnika storitve

 

Ključna beseda je koda sestavljena iz črk in/ali številk s katero se določi vsebina

storitve, ki jo želi uporabnik od ponudnika storitve

 

Odhodna komunikacija je način komunikacije, izbran s strani uporabnika, ki določa način posredovanja zahteve po storitvi ponudnika. Operater odhodno komunikacijo uporabniku zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku za posamezen način komuniciranja.

 

Dohodna komunikacija je način, s katerim ponudnik uporabniku posreduje odgovor ali informacijo. Operater nekatere storitve uporabniku zaračuna po cenah, ki so določene v vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika storitve.

 

 

2. Pravila in pogoji uporabe

 

2.1 Pravila in pogoji sodelovanja

 

Uporaba Socagreen storitev se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo pogoje ponudnika storitve na spletni strani ponudnika, na način, pod pogoji in v skladu s temi Pogoji ter drugimi navodili.

 

V storitvah lahko sodelujejo vsi naročniki Mobitel GSM/UMTS, Mobi uporabniki in Debitelovi naročniki, Si.mobil naročniki in uporabniki predplačilnega sistema HALO, katerih mobilni telefon tehnološko ustrezno podpira izbrano storitev in katerim so storitve omogočene skladno s ponudbo ponudnikov poti. Uporabniki predplačniških sistemov Mobi in HALO lahko uporabljajo storitev v kolikor imajo zagotovljeno dobroimetje na svojem računu.

 

Uporabnik mora pred prvo uporabo potrditi, da je seznanjen in se strinja s Pogoji. V primeru, da se uporabnik s Pogoji ne strinja in ne potrdi z eno izmed možnih oblik, pri storitvah, ki so predmet Pogojev ne more sodelovati.

 

Pri zahtevah po storitvi preko SMS sporočil uporabnik potrdi strinjanje s Pogoji preko SMS sporočila. Pri zahtevah preko WAPa se uporabniku pred uporabo plačljivih dogodkov, predhodno prikaže vmesna stran s ceno in opisom dogodka.

 

Ponudnik storitev lahko po lastni presoji izključi uporabnika, v kolikor meni, da le-ta ne spoštuje obveznosti izhajajočih iz pričujočih pogojev poslovanja.

 

S sodelovanjem v storitvi Socagreen uporabnik dovoli 4U d.o.o. nadaljnje obveščanje o novostih in sorodnih informacijah ter obdelavo podatkov. Reklamna sporočila so za

 

uporabnike brezplačna. Uporabnik lahko prejme največ 1(eno) reklamno sporočilo

tedensko.

 

Zaposleni v 4U d.o.o. ne smejo sodelovati v nagradnih igrah.

 

2.2 Pravila obnašanja

 

Nekatere storitve Socagreen omogočajo uporabnikom medsebojno komuniciranje in

objavljanje raznovrstnih vsebin v javnih medijih.

 

Ponudnik Socagreen storitev si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo Pogoje odstrani oziroma ne objavlja njihovih vsebin ali jim na drug način onemogoči interaktivno sodelovanje.

 

Ponudnik storitev ni odgovoren za vsebino, ki jo uporabniki pošiljajo na nemoderirane medijske nosilce.

 

Uporabnik storitev se ob uporabi storitev Socagreen zaveže, da:

 

 

•    storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo.

•   v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega,

poniževalnega ali žaljivega načina izražanja.

•   ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb.

•   storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge

namene, kot tiste, ki so določeni v teh Pogojih.

•    ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe.

•    ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ter ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam.

•    ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov.

•   ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s

komunikacijo.

 

Če uporabnik krši eno ali več zgornjih pravil, si ponudnik storitev pridržuje pravico, da ga trajno izključi iz sistema Socagreen.

 

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev, ponudniku poti ali kateremu od uporabnikov sistema Socagreen kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

 

 

2.3 Starost in odgovornost

 

Za uporabo storitev Socagreen ni starostnih omejitev, če ni drugače določeno v

splošnih pogojih ponudnika storitve.

 

 

2.4 Plačilo storitev

 

V sistemu Socagreen so nekateri storitve ponudnikov plačljive. Uporabnik je dolžan plačati te storitve, v skladu s cenikom ponudnika storitve in na način, kot ga določa ponudnik poti.

 

Ponudniki poti obračunavajo uporabnino storitve za preteklo obračunsko obdobje. Uporabnina storitve je na računu Mobitel in Debitel uporabnikov izkazana v skupini storitev “Storitve informativne in zabavne narave” medtem, ko je uporabnina storitve na računu Si.mobil uporabnikov izkazana v splošni skupini.

 

V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do ponudnikov poti ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo Splošni pogoji uporabe storitev GSM/UMTS omrežja družbe Mobitel d.d. in Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev družbe Si.mobil d.d..

 

Potrošnik ne more odstopiti od pogodbe sklenjene na daljavo, ko je storitev že prejel. Ponudba velja do preklica. Pogodba je v obliki podatkovnih zapisov shranjena na sedežu podjetja. Za dostop do pogodbe med delovnim časom pokličite na 051 964

082 ali pošljite email na socagreen.info@cincin.si.

 

Cene za posamezne storitve ponudnikov storitev Socagreen najdete na spletnih straneh ponudnika ali na drugem javnem medijskem nosilcu. Spodnji cenik je splošen cenik storitev Socagreen.

 

1. Vsa poslana SMS sporočila uporabnika in prenos podatkov se zaračunajo po vsakokratnem trenutno veljavnem ceniku ponudnikov poti.

 

2. Cenik posredovanih SMS-ov uporabniku s strani sistema Socagreen: A: Naročniki Mobitel GSM/UMTS / Mobiuporabniki / Debitelovi naročniki

 

 

 

Ime

storitve

Uporaba storitve Opis dogodka Ime MT SMS naizpisu pogovorov

Cena v

EUR z

DDV

Socagreen Samostojna številka Info na zahtevo Sistemska sporočila 0
Socagreen Samostojna številka Info na zahtevo SG 1 0
Socagreen Samostojna številka Info na zahtevo SG 2 0,09
Socagreen Samostojna številka Info na zahtevo SG 3 0,19
Socagreen Samostojna številka Info na zahtevo SG 4 0,49
Socagreen Samostojna številka Info na zahtevo SG 5 0,99
Socagreen Samostojna številka Info na zahtevo SG 6 1,29
Socagreen Samostojna številka Info na zahtevo SG 7 1,49
Socagreen Samostojna številka Info na zahtevo SG 8 1,69
Socagreen Samostojna številka Info na zahtevo SG 9 1,99
Socagreen Samostojna številka Info na zahtevo SG 10 2,49
Socagreen Poštar Naročene info. SG NA 1 0,09
Socagreen Poštar Naročene info. SG NA 2 0,19
Socagreen Poštar Naročene info. SG NA 3 0,49
Socagreen Poštar Naročene info. SG NA 4 0,99
Socagreen Poštar Naročene info. SG NA 5 1,49

 

 

Socagreen Poštar Naročene info. SG NA 6 1,99
Socagreen Poštar Naročene info. SG NA 7 2,49

 

Vse cene vključujejo DDV.

 

B: Naročniki Si.mobil in uporabniki predplačilnega sistema HALO

 

Sistemska sporočila

Oznaka

biling kode

Cena(EUR)
Cenovna postavka 1 TSR0

0,00

Cenovna postavka 2 TSSA

0,09

Cenovna postavka 3 TSSB

0,19

Cenovna postavka 4 TSSC

0,49

Cenovna postavka 5 TSSD

0,99

Cenovna postavka 6 TSSE

1,29

Cenovna postavka 7 TSSF

1,49

Cenovna postavka 8 TSSG

1,69

Cenovna postavka 9 TSSH

1,99

Cenovna postavka 10 TSSI

2,49

Cenovna postavka 11 TSSK

3,49

Cenovna postavka 12 TSSL

4,49

 

 

3. Posredovani plačljivi SMS-i uporabniku:

 

•   posredovane informacije

•   zahtevane informacije

•   izbirne možnosti

•   vprašanja

•   potrdila o prejetem glasu in rezultati

•   potrdila o odgovorih in rezultatih

 

4. Brezplačno posredovani SMS-i uporabniku (t. i. sistemska sporočila):

 

•   potrditev ali zavrnitev splošnih pravil in pogojev

•   obvestilo o uspešno spremenjenih osebnih podatkih

•   potrdilo o prijavi v sistem

•   potrdilo o odjavi iz sistema

•   potrdilo o prijavi na SMS listo

•   potrdilo o odjavi na SMS listo

•   če storitev ni na voljo

 

5. Cenik plačljivih dogodkov na WAP-u

 

A: Naročniki Mobitel GSM/UMTS / Mobiuporabniki / Debitelovi naročnik)

 

Tipi posameznih dogodkov, ki se prikazujejo na računu ter cena posameznega

dogodka za uporabnike

 

 

Ime

storitve

Uporabastoritve Opis dogodka

Ime MT SMS na izpisu

pogovorov

Cena v

EUR z

DDV

Socagreen Wap M-vrata Ozadja brezpl. Ozadja brezpl. 0
Socagreen Wap M-vrata Ozadja 1 Ozadja 1 0,99
Socagreen Wap M-vrata Ozadja 2 Ozadja 2 1,29
Socagreen Wap M-vrata Ozadja 3 Ozadja 3 1,49
Socagreen Wap M-vrata Ozadja 4 Ozadja 4 1,69
Socagreen Wap M-vrata Ozadja 5 Ozadja 5 1,99
Socagreen Wap M-vrata Ohranjevalniki brezpl. Ohranjevalniki brezpl. 0
Socagreen Wap M-vrata Ohranjevalniki 1 Ohranjevalniki 1 0,99
Socagreen Wap M-vrata Ohranjevalniki 2 Ohranjevalniki 2 1,29
Socagreen Wap M-vrata Ohranjevalniki 3 Ohranjevalniki 3 1,49
Socagreen Wap M-vrata Ohranjevalniki 4 Ohranjevalniki 4 1,69
Socagreen Wap M-vrata Ohranjevalniki 5 Ohranjevalniki 5 1,99
Socagreen Wap M-vrata Java brezpl. Java brezpl. 0
Socagreen Wap M-vrata Java 1 Java 1 1,99
Socagreen Wap M-vrata Java 2 Java 2 2,49
Socagreen Wap M-vrata Java 3 Java 3 2,99
Socagreen Wap M-vrata Java 4 Java 4 3,49
Socagreen Wap M-vrata Java 5 Java 5 4,49
Socagreen Wap M-vrata Mophun brezpl. Mophun brezpl. 0
Socagreen Wap M-vrata Mophun 1 Mophun 1 1,99
Socagreen Wap M-vrata Mophun 2 Mophun 2 2,49
Socagreen Wap M-vrata Mophun 3 Mophun 3 2,99
Socagreen Wap M-vrata Mophun 4 Mophun 4 3,49
Socagreen Wap M-vrata Mophun 5 Mophun 5 4,49
Socagreen Wap M-vrata Polifonične melodijebrezpl. Polifonične melodijebrezpl. 0
Socagreen Wap M-vrata Polifonične melodije 1 Polifonične melodije 1 0,99
Socagreen Wap M-vrata Polifonične melodije 2 Polifonične melodije 2 1,29
Socagreen Wap M-vrata Polifonične melodije 3 Polifonične melodije 3 1,49
Socagreen Wap M-vrata Polifonične melodije 4 Polifonične melodije 4 1,69
Socagreen Wap M-vrata Polifonične melodije 5 Polifonične melodije 5 1,99
Socagreen Wap M-vrata Zvočni efekti brezpl. Zvočni efekti brezpl. 0
Socagreen Wap M-vrata Zvočni efekti 1 Zvočni efekti 1 0,99
Socagreen Wap M-vrata Zvočni efekti 2 Zvočni efekti 2 1,29
Socagreen Wap M-vrata Zvočni efekti 3 Zvočni efekti 3 1,49
Socagreen Wap M-vrata Zvočni efekti 4 Zvočni efekti 4 1,69
Socagreen Wap M-vrata Zvočni efekti 5 Zvočni efekti 5 1,99
Socagreen Wap M-vrata Originalne melodijebrezpl. Originalne melodijebrezpl. 0
Socagreen Wap M-vrata Originalne melodije 1 Originalne melodije 1 0,99
Socagreen Wap M-vrata Originalne melodije 2 Originalne melodije 2 1,29
Socagreen Wap M-vrata Originalne melodije 3 Originalne melodije 3 1,49
Socagreen Wap M-vrata Originalne melodije 4 Originalne melodije 4 1,69
Socagreen Wap M-vrata Originalne melodije 5 Originalne melodije 5 1,99
Socagreen Wap M-vrata Teme brezpl. Teme brezpl. 0
Socagreen Wap M-vrata Teme razred 1 Teme razred 1 1,49
Socagreen Wap M-vrata Teme razred 2 Teme razred 2 1,99
Socagreen Wap M-vrata Teme razred 3 Teme razred 3 2,49
Socagreen Wap M-vrata Teme razred 4 Teme razred 4 3,49
Socagreen Wap M-vrata Teme razred 5 Teme razred 5 4,49
Socagreen Wap M-vrata Uporabniški programibrezpl. Uporabniški programibrezpl. 0
Socagreen Wap M-vrata Uporabniški programi 1 Uporabniški programi 1 1,99
Socagreen Wap M-vrata Uporabniški programi 2 Uporabniški programi 2 2,49
Socagreen Wap M-vrata Uporabniški programi 3 Uporabniški programi 3 2,99
Socagreen Wap M-vrata Uporabniški programi 4 Uporabniški programi 4 3,49
Socagreen Wap M-vrata Uporabniški programi 5 Uporabniški programi 5 4,49

 

 

Socagreen Wap M-vrata Video vsebine brezpl. Video vsebine brezpl. 0
Socagreen Wap M-vrata Video vsebine 1 Video vsebine 1 0,99
Socagreen Wap M-vrata Video vsebine 2 Video vsebine 2 1,49
Socagreen Wap M-vrata Video vsebine 3 Video vsebine 3 1,99
Socagreen Wap M-vrata Video vsebine 4 Video vsebine 4 2,49
Socagreen Wap M-vrata Video vsebine 5 Video vsebine 5 2,99

 

Vse cene vključujejo DDV.

 

 

Opozorilo uporabnikom predplačniških računov:

 

V storitvah lahko sodelujete, dokler je stanje na vašem mobilnem računu pozitivno. Priporočamo, da pred začetkom seje preverite, če je stanje dovolj visoko za nemoteno uporabo.

 

2.5 Glasovanja, kvizi in nagradne igre

Cena za sodelovanje je objavljena v oglasu oz. pozivu k sodelovanju. Sodelujete lahko tudi tako, da odgovore pošljete po pošti na naslov podjetja

ponudnika storitve glasovanja/kviza/nagradne igre, ki je naveden v vsakem oglasu in Pogojih ponudnika storitve. Na dopisnici morate napisati naslednje podatke: ime in priimek, naslov in pošto, mobilno ali stacionarno telefonsko številko, odgovor na vprašanje v kvizu in ime kviza (glasovanja ali nagradne igre). Upoštevane bodo pravilno izpolnjene glasovnice, ki bodo prispele na naslov ponudnika storitve, ki prireja glasovanje/kviz/nagradno igro najkasneje zadnji dan glasovanj, igre ali kvizov.

 

Žrebanje nagrajencev bo opravljeno v prostorih podjetja ponudnika storitve, ki izvaja/naroča glasovanje/kviz/nagradno igro, rezultati pa bodo objavljeni na internetni strani ponudnika storitve. Vsi podatki o izvajalcu/naročniku

glasovanja/kviza/nagradne igre so objavljeni v Pogojih ponudnika storitve.

 

Zaposleni v 4U d.o.o. ali zaposleni v podjetjih, ki so ponudniki storitve, ne smejo sodelovati v nagradnih kvizih in igrah.

 

O trajanju nagradne igre ali kviza so uporabniki obveščeni v oglasu oz pozivu o nagradni igri ali kvizu in v Pogojih ponudnika storitve. Akontacijo dohodnine za prejeto nagrado plača prejemnik nagrade. Izžrebanci bodo poimensko objavljeni na internetni strani ponudnika storitve glasovanja/kviza/nagradne igre in bodo o nagradi telefonsko obveščeni.

 

 

2.6 Tematski Klubi in Naročene storitve

 

V sklopu storitev na »samostojni številki« je lahko ponujenih več tematskih sklopov

za klube, v katere se uporabniki lahko včlanijo ter različne storitve, na katere se lahko naročijo. Dodatna navodila za uporabo klubov, če obstajajo, so posebej navedena v oglasu za storitev in v Pogojih ponudnika storitve.

 

Primer naročene storitve (prijava in odjava):

Primer prijave na storitev KAPODOL: pošlji sms KAPODOL na »4000«. Primer odjave iz storitve KAPODOL: pošlji sms KAPODOL STOP na »4000«.

Primer odjave iz vseh storitev na ponudnikovi samostojni številki: pošlji sms STOP na

»4000«.

 

Navodila za prijavo in odjavo iz kluba ali druge storitve so vedno navedena v oglasu za storitev, prav tako cena za storitev.

 

V kolikor uporaba storitve ponudnika vključuje prijavo uporabnika na periodično prejemanje vsebin oziroma vključitev v mobilni SMS ali MMS klub, bo ponudnik storitve zagotovil, da je uporabnik natančno seznanjen s Pogoji ponudnika storitve ter posebej s pogoji periodičnega prejemanja sporočil in/ali vsebin.

 

Ponudnik bo uporabniku ob prvi uporabi storitve ali takrat, ko je uporabnika vključil na seznam prejemnikov periodičnih SMS ali MMS sporočil, poslal SMS potrdilo:

»S sodelovanjem ste se prijavili na SMS obveščanje (ime storitve) n-krat mesečno. Cena   sporočila   je   »X«   EUR   z   DDV.   Odjava:   »ključna   beseda«_STOP   na

»samostojno številko«. 4U d.o.o.«

 

Navedeno SMS sporočilo je za uporabnika brezplačno.

 

Uporabnikom je stalno omogočena možnost odjave od naročenih vsebin preko SMS

sporočil.

 

a.)  Uporabnik  pošlje  SMS  sporočilo  z  vsebino:  »STOP«  na  samostojno  številko

»4000«. Uporabnik se s tem odjavi vseh obvestil in iz vseh mobilnih klubov na ponudnikovi samostojni številki 4000 sistema Socagreen.

 

Kot odgovor na zahtevo po popolni odjavi, uporabnik prejme brezplačno povratno sporočilo, z besedilom: ”Odjavljeni ste od vseh naročenih SMS ali MMS obvestil/sporočil/informacij/vsebin na številki 4000. 4U d.o.o.”

 

b.) Uporabnik pošlje SMS sporočilo z vsebino: »ključna beseda«_STOP na samostojno številko »4000«. Uporabnik se s tem odjavi od SMS obvestil oziroma iz mobilnega kluba, ki je vezan izključno na to ključno besedo v okviru ponudnikove samostojne številke 4000.

 

Kot odgovor na zahtevo po delni odjavi iz določenega mobilnega kluba, uporabnik prejme  brezplačno  povratno  sporočilo,  z  besedilom:  »Odjavljeni  ste  od  vseh naročenih SMS ali MMS obvestil/sporočil/informacij/vsebin na »ključni besedi«  in številki 4000. 4U d.o.o.

 

Odjava bo izvedena v trenutku, ko je uporabnik podal zahtevo za odjavo.

 

 

2.7 Ukazi in povratna SMS sporočila:

 

a.) Informacije o stanju na posamezni samostojni številki

Uporabnik pošlje: INFO na samostojno številko in prejme naslednjo informacijo:

 

Na številki »samostojna številka«  ste prijavljeni na SMS ali MMS

obvestila/sporočila/informacije/vsebine:

Klub 1 – odjava KLUB1 STOP; Klub 2 – odjava KLUB2 STOP;

4U d.o.o., Info: 051 964 082

 

V kolikor število klubov in teksta presega možnost zapisa celotne informacije v eno SMS sporočilo, mora ponudnik uporabniku poslati dodatna SMS sporočila, da dokonča seznam prijav in odjav.

b.) Podatki kako uporabnik dostopa do pomoči in ostalih informacij o storitvi Uporabnik pošlje POMOC na samostojno številko in prejme naslednjo informacijo: Ponudnik: 4U d.o.o., Ljubljana

e-posta:  socagreen.info@cincin.si

Reklamacijska in kontaktna tel. št: 051 964 082

Delavnik: 9-15h (ponedeljek – petek)

 

 

3. Zasebnost in varstvo podatkov

 

S sodelovanjem v storitvah sistema Socagreen uporabnik dovoli 4U d.o.o. ter ponudniku storitve zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

Ponudniki storitev, sistema Socagreen in poti se zavezujejo, da bodo skrbno in v skladu z zakonodajo varovali podatke uporabnikov.

 

Potrditev splošnih pogojev in starost se registrira in se shrani na sedežu ponudnika storitve.

 

Zbiranje osebnih podatkov:

4U d.o.o. občasno objavlja nagradne igre preko javno dostopnih virov v okviru opravljanja svoje dejavnosti. Osebni podatki sodelujočih se zbirajo za namen upravljanja storitve v kateri je sodeloval posamezen uporabnik. V tem okviru se zbirajo naslednji podatki: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonska številka, naslov elektronske pošte.

 

Pri vseh aktualnih SMS nagradnih igrah, ki se izvajajo, se davčna številka, kot občutljiv osebni podatek, zahteva naknadno samo od dejanskih nagrajencev in še to samo v primeru, ko tako nalaga zakonodaja. Sodelujoči v SMS nagradni igri ima možnost odkloniti posredovanje svojih podatkov in kljub temu sodeluje v nagradnem žrebu. Potrebne podatke za prejem nagrade posreduje nagrajenec.

 

4U d.o.o. spoštuje zasebnost in se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke skrbno varoval in jih brez privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih ne bo uporabil v druge namene. Uporabil jih bo izključno za uspešno izvajanje storitve in lastno evidenco.

 

V primeru sprememb, potrebnih dopolnitev ali napačnih osebnih podatkov, lahko uporabniki le-te preverijo in po potrebi spremenijo oziroma dopolnijo svoje podatke, ki so vneseni.

 

 

4. Zavrnitev odgovornosti

 

Uporabnik se mora zavedati, da:

•    sistem pošiljanja SMS/MMS sporočil ni popolnoma in absolutno zanesljiv in varen način prenašanja sporočil.

•    ponudnik storitev ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami.

•   ponudnik storitev ne more odgovarjati za vsebino SMS/MMS sporočil, ki

si jih med seboj izmenjujejo uporabniki.

•   izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica

napačne uporabe in neznanja uporabnika.

•   ponudnik storitev si pridržuje pravico ne objave vseh vsebinsko

neprimernih sporočil na storitvah Socagreen.

 

Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

 

Ponudniki poti zagotavljajo zanesljivo posredovanje tistih SMS/MMS sporočil uporabnikov in odgovorov za uporabnike, ki jih sintaktično pravilno prejmejo na svoj SMS center. V primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika (uporabnik ima izklopljen telefon ali je v območju kjer ni GSM/UMTS signala ali ima poln predal za SMS sporočila) se ponudniki poti obvezujejo, da bodo poskušali sporočilo dostaviti uporabniku še 72 ur po prvem poizkusu. Po preteku tega roka se sporočilo zavrže. Četudi sporočilo ne doseže uporabnika, ponudniki poti opravljeno storitev le-temu zaračunajo.

 

V kolikor je bila storitev s strani naročnika opravljena, ponudniki poti opravljeno storitev uporabniku zaračunajo tudi v primeru, da uporabniku sporočila niso uspeli v

72 urah dostaviti zaradi razlogov navedenih v prejšnjem odstavku in iz drugih razlogov, ki jih opredeljujejo Splošni pogoji uporabe storitev GSM/UMTS omrežja družbe Mobitel d.d. in Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev družbe Si.mobil d.d.

 

 

5. Reklamacije

 

Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitve.

 

Vse reklamacije uporabnikov povezanih z delovanjem storitev rešuje ponudnik storitev, če to ni določeno drugače. Ponudnik storitev rešuje tudi reklamacije, če se prenos vsebine ne prenese v uporabnikov mobilnik.

 

Kontaktni podatki preko katerih ponudnik storitve uporabnikom zagotavlja reklamacijsko službo, podporo in pomoč:

 

 

Tel: 051 964 082
Fax: 01 24 14 801
E-mail: socagreen.info@cincin.si
Delovni čas: Od ponedeljka do petka med 9h – 15h

 

V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v obliki dobropisa oziroma v skladu z lastnimi postopki.

 

Ponudniki poti rešujejo izključno reklamacije, ki se nanašajo na delovanje omrežja mobilnega operaterja in plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik  v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku 15 dni od prejema računa in v skladu Splošni pogoji uporabe storitev GSM/UMTS omrežja družbe Mobitel d.d. in v skladu s Splošnimi pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev družbe Si.mobil d.d.. Vse ostale reklamacije rešuje ponudnik storitev Socagreen.

 

4U d.o.o. bo v reševanje podizvajalcem posredovala izključno reklamacije v pisni obliki, ki se nanašajo na vsebino SMS sporočil, v skladu s temi Pogoji uporabe storitev Socagreen in splošnimi pogoji ponudnika storitev.

 

V primeru utemeljenih reklamacij, ki se nanašajo na tehnično delovanje sistema Socagreen se ponudnik sistema Socagreen zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika in podizvajalca.

 

 

6. Kršitve

 

Ponudnik sistema Socagreen bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s

Pogoji ali z drugimi dejanji, ki jih ureja zakonodaja Republike Slovenije.

 

 

7. Splošno

 

4U d.o.o. in ponudnik storitev lahko v vsakem trenutku popolnoma spremenita pogoje storitev, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka sprememba bo predhodno ustrezno objavljena na javno dostopnem mediju.

 

Ponudnik storitve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na

vseh mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo storitev in Pogoji. Pogoji veljajo od 7.2.2013 dalje.